Support Chatbot

Naučte chatbota odpovědi, které zajímají většinu vašich zákazníků. Ve chvíli kdy se uživatel dostane do bodu kdy chatbot ještě nezná odpověd se na pozadí plynule přepne na živého člověka.

Víte, že lidé na supportu se chovají podobně jako roboti, protože odpovídají na stále ty opakující se dotazy stále stejnými odpovědmi? Proč tuto činost neautomatizovat tak, aby jí zastoupil chatbot. S námi do dokážete!

Kdy se vyplatí pořídit se Support chatbota? 

Opakují se stále ty stejné dotazy a zatěžují vaše oddělení? Naučíme tyto odpovědi chatbota který zvládne vyřešit základní procesy, např zjištění všech potřebných informací (např. číslo smlouvy, typ problému atp.) a poté nabídnout správnou odpověd. Když chatbot nebude vědět, plynule se přepne na člověka. 

Často se ptáte

Jak začít s implementací chatbota do firmeních procesů? 

Chatbot dovede poměrně slušně převzít roli za člověka v jednodušších činnostech, jako Nejlepší je začít u opakujících se činnostech, např. zjištění si informací potřebných pro identifikaci zákazníka, zjištění typu problému a mechanické zpracování výsledku.

Jak často chatbot nebude zákazníkům rozmět?

Narovinu ze začátku se to může stávat u otevřených odpovědí častěji, v tuto chvíli ale konverzace přejde plynule na člověka. Každý problém a všechny varianty řešení, včetně širšího pochopení tazatelovo problému musíme chatbota důkladně naučit a naplnit ho odpovědmi.

Vyplatí se nám chatbot? 

Ano, samozřejmě záleží firma od firmy, ale čím propracovanější chatbot bude, tím více práce odvede a tím ušetří náklady na čas lidí pro pozici support. Podívejte se na graf investice chatbota a nákladů na support, ze začátku je třeba na vývoj chatbota investovat větší částku, ale postupem času a stálým vylepšováním jeho komplexity bude lidská síla vyžadavaná čím dál tím méně.

[vložit graf investice do chatbota a po 2 měsících zredukování supportu o 2 zaměstnance a ušetření fixních nákladů]