GDPR – Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti MADOLO IT s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Místek, náměstí Svobody 14, IČ: 05759374. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
  1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem kontaktování při poptávce služby a sběru obchodních kontaktů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
  2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
  3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo
   • vzít souhlas kdykoliv zpět,
   • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
   • na přenositelnost údajů,
   • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.